Zwoegen als vuilnisman voor uitkering

Ict’er werkt 36 uur per week voor 700 euro bijstand

Erik Koolen (25) heeft er een lange dag opzitten als hij vrijdagmiddag de gemeentewerf in Krimpen aan de Lek oprijdt. Zijn vuilniswagen zit vol vuilniszakken en zwerfvuil dat onderweg van de straat gehaald is. Erik leegt de wagen, spuit de bak schoon en na grondige inspectie sluit hij de werf af. Vandaag reed hij alleen, maar meestal met een maatje. Erik doet dit werk nu al negen maanden lang: 36 uur per week voor 700 euro bijstand. Dit heet: werken met behoud van uitkering.

Lees het artikel in AD van 28/11/13

>>> Reacties van de gemeente (K5) en Promen

Gerrit Slob, coördinator Sociale Zaken bij K5, ziet geen risico van verdringing op de arbeidsmarkt. “Erik is geplaatst op een zogenoemde werkervaringsplek, met als doel re-integratie. Wij hebben de plicht om te onderzoeken of dit soort plaatsen concurrentievervalsend werken.”

Volgens de wet moeten re-integratiewerkzaamheden gericht zijn op een leertraject en het vinden van een betaalde baan. De K5-gemeente kocht voor Erik echter een ‘kaal’ werktraject in bij sociale werkvoorziening Promen. Promen kan, wanneer de gemeente bereid is hiervoor te betalen, ook (sollicitatie)training en begeleiding bieden aan cliënt, maar in het geval van Erik is hier niet voor gekozen. Suzanne Vet, woordvoerster van Promen: “De afgelopen jaren zijn de budgetten voor re-integratie waarover gemeenten beschikken fors ingekort. Dat betekent dat er minder geld en mogelijkheden zijn om te investeren in opleiding en begeleiding van mensen die gebruik maken van de bijstand.”

Slob denkt dat een werkervaringsplaats an sich kan bijdragen aan re-integratie. “Als een periode van werkervaring opdoen noodzakelijk is als op zichzelf staand instrument, dan maken wij hier gebruik van. In de meeste gevallen is er een behoorlijke begeleiding vanuit de gemeente en de instelling nodig, maar in het geval van Erik was dit niet het geval, wat voor hem en zijn inzet pleit.”

Het is daarnaast opvallend dat Erik, als uitkeringsgerechtigde, slechts een enkele vakantiedag per maand kreeg. Ter vergelijking: een normale werknemer heeft in het geval van een 36-urige werkweek recht op 144 uur per jaar = 12 uur, dus anderhalve dag per maand. De opbouw van vakantiedagen ligt in dit geval bij de gemeente. Slob stelt dat het in overleg met de begeleider en werkgever mogelijk moet zijn om vakantiedagen op te nemen via de normale procedure. In het geval van Erik Koolen is hier nooit over gesproken.

Dat werken van groot belang is voor het welbevinden van een individu, staat boven kijf. Is het niet om ervaring op te doen, dan wel om een werkritme te behouden. Suzanne Vet: “Hoe langer men uit het werk is, des te moeilijker is het om een nieuwe baan te vinden. Daarom is het belangrijk dat mensen in de bijstand zoveel mogelijk geactiveerd blijven. De inzet van dit type werk is voorkomen dat men lange tijd uit het arbeidsritme raakt en zo snel mogelijk weer passend werk vindt.” Ook de gemeente vindt het belangrijk dat uitkeringsgerechtigden –zeker de groep die jong en gezond is- te allen tijden aan het werk blijft. Slob:  “De tijd dat werklozen op de bank konden zitten en zonder meer een uitkering kregen is voorbij.”

Ter verduidelijking:

K5 is een samenwerkingsverband waarin vijf gemeenten op een aantal terreinen (oa Sociale ‘Zaken) samenwerken; Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist  vormen samen de K5-gemeenten. Erik werkt in gemeente Nederlek (= Lekkerkerk en Krimpen a/d Lek) en valt hiermee onder Sociale Zaken van K5.

Promen is een sociale werkvoorziening en een GR (gemeenschappelijk regeling): een samenwerkingsverband van 11 betrokken gemeenten die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WSW. Daarnaast biedt Promen ook re-integratietrajecten aan. Het onderhoud van de groenvoorzieningen is door gemeenten uitbesteed aan Promen.

Nog een staartje…

IMG_1057 IMG_1066

2 reacties

  1. Geen risico van verdringing… Ik geloof er niks van. En de mensen die dit en ander werk eerder deden, worden vervolgens ook werkeloos en komen na verloop van tijd eveneens in de bijstand terecht. Kunnen zij daarna op hun beurt – slecht betaald – het werk van nog weer anderen overnemen. Nog even en we hebben geen Pool, Roemeen of Bulgaar meer nodig…

    1. Klopt, helemaal eens. Promen onderhoudt in opdracht van de gemeente Nederlek de openbare ruimte. Hoewel Promen als sociale werkvoorziening voldoende additioneel werk kan ‘creëren’, is het werk dat Erik verricht in gemeente Nederlek met geen mogelijkheid ‘additioneel’ te noemen. Door hem dit zonder loon te laten doen, wordt er (in)direct) minder (SW)werkgelegenheid gecreëerd.

Reageren?

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s